Rabobank De Kempen

De Drie Hofkes

Buurtvereniging is een actieve buurtvereniging met leden van 0 tot bijna 90 jaar. We organiseren activiteiten voor alle leeftijden die ervoor zorgen dat iedereen betrokken is. We zijn aan het groeien en steeds meer buurtgenoten worden lid waardoor we een gezellige en actieve buurt vormen.

Bestedingsdoel

We gebruiken het opgehaalde bedrag met name om de contributie en eigen bijdrage van activiteiten laag te houden zodat iedereen kan deelnemen en we de gezelligheid en betrokkenheid in de buurt steeds verder vergroten.