Rabobank De Kempen

Buurtbus Vereniging 'De Kempen'

Buurtbus Vereniging de Kempen bestaat uit 50 vrijwillige Chauffeurs die 5 dagen in de week het openbaarvervoer verzorgen.

Bestedingsdoel

Het werven maar vooral het behouden van onze 50 vrijwillige chauffeurs, die 5 dagen in de week van 's morgens 7.00u. tot 's avonds 18.30u. klaarstaan kan niet geheel kosteloos geschieden. Soms moet er wat tegenover staan.
Wij verzorgen het openbaarvervoer tussen de kleine dorpskernen en de aansluiting met de reguliere bussen naar de steden in de buurt en iedereen
kan met ons mee, ook rolstoelvervoer.
Resultaat:€ 643,16