Rabobank De Kempen

Bergeijkse Kunstenaars Vereniging

In grote lijnen is de BKV een ‘platte’ organisatie, dwz. de leden nemen zelf het initiatief om jaarlijks een activiteit te organiseren of aan een activiteit deel te nemen. Van de leden wordt dus verwacht dat zij aantoonbaar een actieve rol spelen, zowel kunstzinnig als binnen de organisatie om elkaar en anderen (o.a. de jeugd/opzetten jeugdatelier) te stimuleren creatief bezig te zijn, lezingen te organiseren, workshops te geven, tentoonstellingen te maken, enz.....

Bestedingsdoel

Aangezien we vanaf 1 juli in de voormalige peuterspeelzaal Dr. Rauppstraat 37 gehuisvest zijn, willen we de outillage zo professioneel als mogelijk inrichten, zodat leden, vrienden en met name deelnemers jeugdatelier zo goed en veilig mogelijk aan activiteiten kunnen deelnemen. Daarvoor willen we investeren in degelijk en veilig gereedschap ten behoeve van workshops en lessen, die in het atelier gegeven worden: bankschroeven, (kolom)boormachines, lijmtangen, keramiekoven, verbanddoos, enz..
Ga naar de website van Bergeijkse Kunstenaars Vereniging
Resultaat:€ 163,26