Rabobank De Kempen

Buurtvereniging van Mert tot Statie

De buurtvereniging organiseert jaarlijks een groot tuinfeest voor de 150 leden van de straat, een voorjaarsactiviteit en een najaars activiteit en 3-4 borrels per jaar

Bestedingsdoel

Het geld wordt besteed aan het verstrekken van attenties aan leden die tijdelijk een steuntje nodig hebben.