Rabobank De Kempen

Buurtvereniging Braambos

De vereniging heeft ten doel:
- het organiseren van aantal evenementen per jaar;
- voor zover dit mogelijk is, in geval van algemeen belang optreden als
vertegenwoordiger namens de bewoners van Braambos/Dommelsedijk.

Bestedingsdoel

Organiseren van een contactavond voor alle inwoners met spelletjes. buurten en sociaal bezig zijn.