Rabobank De Kempen

Dommelschlavenkoor

Wij verzorgen met name optredens in zorginstellingen, bijeenkomsten van ouderen en bij evenementen in Valkenswaard en omstreken. Wij nemen deel aan concerten, seniorenmarkten en verzorgen eigen concerten in samenwerking met andere koren en orkesten uit de regio Valkenswaard. Het maatschappelijk belang van ons koor staat in hoog vaandel.

Bestedingsdoel

Naast het onderhoud en aanschaf van publieksmappen voor optredens, hebben wij onderhoud aan onze website, beeldschermen ook ten behoeve van publieksoptredens. Daarnaast willen wij een goed PR-programma opzetten om ons koor te promoten zodat er meer optredens kunnen worden georganiseerd zodat de juiste doelgroep wordt benaderd. Doel hiervan is dat er meer inwoners, burgers worden betrokken bij evenementen in de samenleving
Ga naar de website van Dommelschlavenkoor
Resultaat:€ 128,63