Rabobank De Kempen

Buurtvereniging Den Kronkel

Buurtvereniging

Bestedingsdoel

Het uitbreiden en investeren van activiteiten om de saamhorigheid in de buurt te vergroten.