Rabobank De Kempen

B-Tween, red de Bij.

Als de bijen verdwijnen zullen wij ook binnen 4 jaar uitsterven
Geen bijen, geen bestuiving, geen planten, geen dieren, geen mensheid.
Wie bovenstaande quote gezegd zou hebben is niet duidelijk. Darwin, Steiner of Einstein…hoe dan ook de bij is een belangrijk deel van het ecosysteem. Honing is slechts één aspect van wat de honingbij voor ons doet. In een wereld zonder honing zal de mens wel overleven. Maar in een wereld zonder planten, sterft de mensheid uit.

Bestedingsdoel

De stichting wil met behulp van de Rabo Clubsupport actie van de #Rabobank de bijenpopulatie in Aalst-Waalre vergroten. Daarnaast wil de stichting de reeds aanwezige bijen helpen door:
Aanplant of zaaien van drachtplanten/bloemen, boeren stimuleren om graslanden/braakliggende stukken in te zaaien met bloemen, bijenhotels te plaatsen en verzamelen en verspreiden van kennis over bijen in het algemeen en hun bedreigingen.
Ga naar de website van B-Tween, red de Bij.