Rabobank De Kempen

KBO Kring Reusel-De Mierden

Belangenbehartiging van de senioren in de gemeente Reusel de Mierden

Bestedingsdoel

Voorlichting, demonstraties en workshops op het gebied van gezondheid en welzijn van ouderen. Bijvoorbeeld gezonde voeding, valpreventie, hulpmiddelen enz.. Een bijeenkomst die elke twee jaar bij toerbeurt wordt gehouden in elk van de vier kernen. Dit jaar in Hooge Mierde op 19 oktober.
Resultaat:€ 643,16