Rabobank De Kempen

Buurtvereniging 't Draaipotje

De vereniging heeft ten doel activiteiten te organiseren voor alle leden van de buurtvereniging.

Bestedingsdoel

het organiseren van leuke activiteiten voor alle leden van de buurtvereniging
Resultaat:€ 138,53