Rabobank De Kempen

Buurtvereniging Oud Dommelen

Actieve buurtvereniging in Oud Dommelen en Lage Heide. Door de nieuwe buurt weer veel jeugd erbij!
We verjongen weer en dat brengt leven in de brouwerij

Bestedingsdoel

Jaarlijks organiseren we een feestavond.
Met wat extra budget kunnen we het NOG leuker maken zodat het onvergetelijk wordt.
Leuke activiteiten zijn bindend in een buurt. Het schept een band.