Rabobank De Kempen

D'n Dijk

Actieve buurtvereniging voor jong en oud in het buitengebied van Valkenswaard, die samen met alle leden de buurt mooier en de mensen gelukkiger probeert te maken.

Bestedingsdoel

Diverse nestkasten, uilenkasten, voederhuisjes maken voor in de tuinen op de erven, zodat er ook aan de natuur gedacht wordt.