Rabobank De Kempen

Bridgeclub 'Aalst-Waalre'

De bridgeclub bestaat ruim veertig jaar. Ruim zestig leden spelen tijdens de bridgeavonden op een ontspannen manier. Er wordt in twee lijnen gespeeld en er is een competitie, waarbinnen men kan promoveren of degraderen. De scores worden via kastjes doorgestuurd naar het programma op de computer. Aan het eind van de speelavond wordt voor elk paar de uitslag bekend gemaakt en per e-mail verzonden.

Bestedingsdoel

De benodigde apparatuur heeft regelmatig onderhoud nodig en moet op termijn worden vervangen.
Resultaat:€ 183,05