Rabobank De Kempen

De Hangijzers

De Biljartclub om te kunnen biljarten , dus een bijdragen voor de club kas

Bestedingsdoel

De bestedingsdoel om met de biljarten club een dag te kunnen gaan fietsen