Rabobank De Langstraat

Nat. Ver. de Zonnebloem afd. Drunen

Wij zijn één van de t afdelingen in de gemeente Heusden. We hebben ruim 100 gasten en meer dan 40 vrijwilligers. In de loop van het jaar organiseren we om de 5 á 6 weken activiteiten, terwijl er daarnaast veel één op één activiteiten plaats vinden

Bestedingsdoel

Eén keer per drie jaar gaan we graag met onze gasten naar de Efteling. Aangezien dit een heel duur uitstapje is, hebben we extra geld nodig. De gasten zien altijd enorm uit naar deze dag. Om de rolstoelen te duwen moeten er ook veel vrijwilligers mee waardoor zo'n dag veel uitgaven vraagt.
Resultaat:€ 972,35