Rabobank De Langstraat

Bridgeclub Drunen

Wekelijks het organiseren van een clubbridgedrive voor ruim 100 deelnemers.
Er wordt elke donderdagavond gespeeld vanaf 19.30uur tot ongeveer 22.30uur.
Het seizoen loopt van 1 september tot en met mei. Jaarlijks wordt er een dinnerbridge georganiseerd, waarbij er op een zondagmiddag een ronde wordt gebridged met dan een dinnergang. Alle activiteiten vinden plaats in de café restaurant de remise in Drunen.
Zowel de clubavonden als overige activiteiten zoals dinnerbridge en kerst-en paasdrive.

Bestedingsdoel

Ter voorbereiding van de bridgedrive worden de kaarten door de computer geselecteerd en door de schudmachine gesorteerd.
Resultaat:€ 514,77