Rabobank De Langstraat

Kath. Bond van Ouderen afd. Elshout

Belangenbehartiging voor senioren op educatief , maatschappelijk terrein en welzijn

Bestedingsdoel

organiseren van cursussen voor computergebruik en fotografie, lezingen op maatschappelijk terrein en sociale wetgeving, ontspanningsmiddagen. Eenmaal per kwartaal een gezamenlijke warme maaltijd voor de leden
Resultaat:€ 1.143,94