Rabobank De Langstraat

EHBO Ver. Drunen-Elshout

Het doel van de vereniging is te bevorderen al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke en geestelijke hulp bij ongevallen.

Bestedingsdoel

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het organiseren van cursussen in Eerste Hulp Bij Ongelukken en ongevallenpreventie;
b. het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers;
c. een doelgerichte propaganda;
d. Het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen en voorts al die wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.
Ga naar de website van EHBO Ver. Drunen-Elshout
Resultaat:€ 846,51