Rabobank De Langstraat

St. Hubertusgilde

Het Sint Hubertusgilde is een actief gilde. De vereniging is gehuisvest aan het Steegerf te Drunen. Voor activiteiten, bijzonderheden verwijzen wij u graag naar onze website.

Bestedingsdoel

We zien binnen alle gilden een vergrijzing, teruglopend leden aantal. middels promotie willen we inwoners attenderen op het gilde, de faciliteiten en de mogelijkheden.
Ga naar de website van St. Hubertusgilde
Resultaat:€ 308,86