Rabobank De Langstraat

Seniorenkoor Hunenhof

Koor van bejaarden die optreden voor zieken en bejaarden
o.a. voor KBO en Zandley enz.

Bestedingsdoel

Onze muziekstandaardjes zijn kapot en moeten nodig vervangen worden.
Resultaat:€ 223,07