Rabobank De Langstraat

Drumband en Majoretten- Korps St. Jan

Sint Jan Elshout is laatst overgebleven Majorettenkorps in de regio. Naast de diverse wedstrijden op regionaal en landelijk niveau, is het korps ook op straat te zien tijdens Koningsdag en de intocht in Elshout. Ook organiseert het korps het jaarlijkse Rad van Avontuur tijdens de Elshoutse Kermis, en is verantwoordelijk voor de 3 bingo avonden in 't Rad te Elshout.

Bestedingsdoel

Door wegvallen van de gemeentelijke subsidie is het noodplan van kracht, wat er voor zorgt dat de vereniging in afgeslankte vorm voort kan bestaan. Dus hogere contributie en beperking van de uitgaven. De bijdrage van de Rabobank is een welkome aanvulling.
Resultaat:€ 331,74