Rabobank De Langstraat

S.H.J. Drunen

Binnen SHJ zijn drie takken actief: een turnafdeling, een dansafdeling en een afdeling voor bewegen voor 55-plussers. De turnafdeling en de dansafdeling nemen deel aan regionale en nationale (wedstrijd-)evenementen. De dansafdeling verzorgt een aantal keren per jaar een voorstelling. Binnen de turnafdeling worden jaarlijks de clubkampioenschappen georganiseerd.

Bestedingsdoel

Omdat er zowel bij de turnafdeling als bij de dansafdeling sprake is van een wachtlijst voor bepaalde groepen, is dringend behoefte aan geschoolde kaderleden; een van de belangrijkste bestedingsdoelen zal dan ook zijn scholing van kaderleden(trainers en begeleiders) zodat de wachtlijsten kunnen worden weggewerkt en elke groep getraind kan worden door kaderleden op het juiste niveau. Daarnaast bestaat behoefte aan uitbreiding van klein trainingsmateriaal.
Ga naar de website van S.H.J. Drunen
Resultaat:€ 1.550,03