Rabobank De Langstraat

Vogelvereniging De Edelzanger

Doelstelling is het bevorderen van de kennis over allerlei vogelsoorten door het verzorgen van lezingen en het houden van een jaarlijkse tentoonstelling

Bestedingsdoel

Onderhoud en uitbreiding van ons nestkastenproject op industrieterrein Groenewoud in Drunen. Wij gaan nu ook insectenhotels plaatsen en aantal nestkasten uitbreiden.
Ga naar de website van Vogelvereniging De Edelzanger
Resultaat:€ 223,07