Rabobank De Langstraat

Harmonie Kaatsheuvel

De Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel werd op 1 september 1969 opgericht. De 125 leden, zijn vrijwel allemaal afkomstig uit eigen plaats en directe omgeving. De helft is jonger dan 30 jaar. De vereniging telt vijf orkesten en stelt zich ten doel het bevorderen van de muzikale ontwikkeling, het stimuleren van een muzikaal klimaat in eigen plaats en musiceren op een zo hoog mogelijk niveau. Muziekeducatie voor de jeugd is voor ons een speerpunt. Daarvoor zorgt ook onze eigen Muziekschool.

Bestedingsdoel

Harmonie Kaatsheuvel zet zich met name in voor muziekonderwijs aan jeugd. Het heeft daarvoor een Muziekschool met vakbekwame docenten. De afgelopen jaren zijn we begonnen met gratis workshops op enkele basisscholen. In 2019, ons jubileumjaar, is dat uitgebreid naar alle basisscholen van Kaatsheuvel en De Moer. Dit alles kunnen we mede doen door de bijdragen van de Rabo ClubSupport en het Rabobank Stimuleringsfonds. In 2020 gaan we hiermee verder en ook bij de middelbare school.
Ga naar de website van Harmonie Kaatsheuvel
Resultaat:€ 1.212,57