Rabobank De Langstraat

Bridgeclub Internos

Bridgclub Internos is een actieve bridgeclub met 120 leden. We spelen op woensdagavond in Het Klavier in Kaatsheuvel. Het bridgeseizoen loopt van hal augustus tot half mei. Aansluitend en tot de start van het nieuwe bridgeseizoen zijn er wekelijks de zomeravond bridgedrives.

Bestedingsdoel

Met de bijdrage vanuit ClubSupport worden versleten spelmaterialen vervangen.
Resultaat:€ 560,53