Rabobank De Langstraat

Stg. Oranjevieringen in Gem. LOZ

De Stichting Oranjevieringen in de gemeente Loon op Zand organiseert de festiviteiten rondom Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in de drie kernen van de gemeente Loon op Zand.

Bestedingsdoel

De festiviteiten van Koningsdag worden georganiseerd vanuit een drietal werkgroepen, ieder vanuit de eigen dorpskern. De doelstelling van de festiviteiten ligt op activiteiten voor onze jeugd, echter de programma's richten zich op alle leeftijdsgroepen onder de inwoners.
De festiviteiten van het vijfjaarlijks te houden Bevrijdingsfeest wordt georganiseerd door een werkgroep, bestaande uit enkele bestuursleden verstekt door lokale of regionale verenigingen, zoals Keep them Rolling.
Ga naar de website van Stg. Oranjevieringen in Gem. LOZ
Resultaat:€ 114,39