Rabobank De Langstraat

E.H.B.O. Ver. Damiaan

EHBO vereniging Damiaan bestaat ruim 65 jaar en heeft tot doel EHBO en AED opleidingen en herhalingscursussen te verzorgen.

Bestedingsdoel

het bestedingsdoel is voor aanschaffing van verbandmaterialen voor onze cursisten en leden zodat zij na hun opleiding tot EHBO-er en/of AED-er voldoende kennis en kunde hebben om hun medemensen te kunnen helpen na een ongeval.
Resultaat:€ 909,43