Rabobank De Langstraat

Stg. Jeugdbelangen Kaatsheuvel

Het beheren en onderhouden van gebouwen

Bestedingsdoel

Het verlenen van huisvesting aan scouting en kinderopvang.
Resultaat:€ 17,16