Rabobank De Langstraat

Heemkundekring 'Loon Op 't Sandt'

De vereniging stelt zich tot doel, het overbrengen en verbreiden van zo groot mogelijke historische kennis van het werkgebied van de vereniging in casu de kerkdorpen Loon op Zand en De Moer.

Bestedingsdoel

Het hebben van een scanner voor A3 zou fantastisch zijn om alle beeldmaterialen, foto's en bidprentjes goed neer te zetten.
Resultaat:€ 789,32