Rabobank De Langstraat

Stg. Muziekopleiding Loon op Zand

De stichting heeft tot muziekbeoefening bij de bevolking van het kerkdorp Loon op Zand onder de aandacht te brengen, in het bijzonder bij de jeugd. Dit doet zij onder andere door het organiseren van muziekprojecten voor de basisscholen en het organiseren van muzieklessen bij en in samenwerking met de Buitenschoolse Opvang. Verder kan men bij de Stichting muzieklessen volgen die gegeven worden door gediplomeerde docenten.

Bestedingsdoel

Graag zou de Stichting het geld besteden aan materialen die nodig zijn voor Muziek bij de BSO willen aanschaffen om de kinderen (uit de groepen 1 tot en met 7) op een leuke interactieve manier met muziek te laten omgaan. Denk daarbij een plastic muziekinstrumenten, klokkenspellen, boomwhackers etc. Het bestedingsdoel sluit dus aan bij twee thema's namelijk educatie en cultuur.
Resultaat:€ 457,57