Rabobank De Langstraat

De Zonnebloem Loon op Zand – De Moer

Onze gasten met een fysieke beperking door ziekte, handicap of leeftijd ontspanning aan te bieden.
Door middel van huisbezoek, dagactiviteiten en vakanties. Bijvoorbeeld een dagje uit, optredens van koor, muziekmiddag, toneelgroep, cabaretgroep en winkelen.

Bestedingsdoel

Met onze gasten naar een bezienswaardigheid / museum of iets dergelijks gaan, daar koffie/thee met gebak nuttigen. Daarna naar een locatie voor een drankje en diner. Dus een geheel verzorgde dag inclusief vervoer met een rolstoelbus.
Resultaat:€ 1.246,89