Rabobank De Langstraat

Muziekvereniging St' Joachim

Muziekvereniging voor jong en oud, om allerlei activiteiten in en om de dorpskern De Moer op te luisteren. Dit zo te doen dat de leefbaarheid in De Moer wordt bevorderd.

Bestedingsdoel

Ontwikkelen van allerlei activiteiten om nieuwe leden te verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld door het op luisteren van allerlei activiteiten in De Moer of door het aanschaffen van muziekstukken waardoor toehoorders interesse hebben voor onze muziekvereniging.
Resultaat:€ 297,42