Rabobank De Langstraat

Gilde St. Ambrosius

De vereniging bestaat uit ong 200 leden en zijn actief in handboog- kruisboogschieten en jeux de boules

Bestedingsdoel

De vereniging neemt deel aan kringdagen en daarvoor wordt de jeugd financieel vrij gehouden en daarnaast vernieuwen van materiaal.
Resultaat:€ 680,64