Rabobank De Langstraat

H.V.Witte Ster '75

Het promoten en mogelijk maken van de handbalsport in Waspik en omgeving.

Bestedingsdoel

Het mede mogelijk maken van het organiseren van kamp weekend voor de jeugd
Resultaat:€ 1.252,61