Rabobank De Langstraat

V.C. Atak

De club maakt al decennia lang deel uit van het Waspikse verenigingsleven en is anno 2019 uitgegroeid tot een club met 242 leden, waarvan 67 jeugdleden. De doelstelling van V.C. Atak '55 is: “Het bevorderen van het beoefenen van de volleybalsport"
Bij V.C. Atak '55 kan elke liefhebber de volleybalsport beoefenen op zijn of haar eigen niveau. Dit varieert van divisieniveau landelijk t/m het recreatieve volleybal. Tweewekelijks vindt er een ‘Atak-thuisdag’ plaats in Sportcentrum Waspik

Bestedingsdoel

Dit jaar gericht op het 65-jarig jubileum van onze vereniging in het jaar 2020. Doelen voor het jubileum zijn dat we enerzijds binnen de vereniging vieren dat we 65 jaar bestaan maar ook naar buiten toe uitstralen dat we een stabiele sterke vereniging zijn waar het DNA ingebakken zit! De inhoudelijke agenda willen we nog niet prijs geven maar speerpunten zijn dat er activiteiten en initiatieven zijn voor de jongste leden, de huidige leden en zeker niet te vergeten de oud-leden.
Resultaat:€ 1.630,11