Rabobank De Langstraat

Stichting.'t Schooltje

Stichting 't Schooltje heeft een buurthuisfunctie.
De locatie is vrij toegankelijk en heeft een aantal gebruikers.
Met name diverse koren en een biljartvereniging zijn vaste gebruikers.
Maar iedereen kan ruimte huren voor een activiteit of een bijeenkomst.
Er wordt ook gelegenheid geboden aan mensen die in het kader van eenzaamheid graag samen eten.
Een vast team van medewerkers regelt dan periodiek een eterij.
Ook is er op vaste tijden een inloopmogelijkheid om samen koffie te drinken.

Bestedingsdoel

Nog steeds staat op de planning om het invalidetoilet te renoveren alsmede nog enkele opknapacties in het gebouw.
Resultaat:€ 938,03