Rabobank De Langstraat

Vogelvereniging Vogellust

Een vereniging van vogelliefhebbers die maandelijks een clubavond hebben waar lezingen worden gegeven over vogels, over voeding, kweken etc... Verder wordt er kennis uitgewisselden kun je terecht met vragen over vogels.

Bestedingsdoel

Jaarlijks wordt er een tentoonstelling georganiseerd waar iedereen kan komen kijken naar de gekweekte vogels.

Resultaat:€ 194,47