Rabobank De Langstraat

Gilde St. Crispinus en Crispianus van Beso

Het betreft een schuttersgilde. Genoemd naar de patroonsheiligen van de schoenmakers en leerlooiers. Het gilde is opgericht in 1838. Naast schieten (op de wip en met het luchtgeweer) houdt het gilde zich bezig met jeu de boules. De onderlinge gezelligheid en het onderhouden van tradities staan voorop. Het gilde heeft ruim 20 leden . Het streven is erop gericht dit uit te breiden naar 30 leden. Het gilde neemt regelmatig deel aan gildedagen waarbij alle gilden van Brabant aanwezig zijn.

Bestedingsdoel

Het gilde is toe aan vernieuwing en onderhoud van onze kledij. De tand des tijds en het gebruik leiden tot slijtage ondanks onze zorg voor het juiste gebruik. De aanschaf van kledij is relatief duur daar het deels historisch getinte modellen zijn. Daarnaast staan wij op het punt te een nieuwe behuizing te betrekken. Een door de gemeente opgelegde verhuizing. Hoewel we veel zelf doen gaat dat uiteraard gepaard met uitgaven. Uitgaven waarvoor niet altijd voldoende middelen aanwezig zijn.
Resultaat:€ 177,31