Rabobank De Langstraat

Broma's-Palet

Broma's Palet is een vereniging voor schilder- en tekenkunst die in de geest van de oprichter Broeder Marius de drempel voor deelname zo laag mogelijk wil houden door de contributie zo laag mogelijk te houden. Bij de vereniging staat saamhorigheidsgevoel en het sociaal karakter hoog in het vaandel. Ze probeert ook jong en oud door cultuur en creativiteit met elkaar te verbinden.

Bestedingsdoel

Een verplichte verhuizing naar een duurder pand zorgt ervoor dat activiteiten kostendekkend moeten zijn. Door vergaderingen en lezingen in het eigen atelier te houden bespaart de vereniging op zaalhuur. Alleen het materiaal zoals een beamer ontbreekt.
De jaarlijkse excursie en cursussen moeten ook kostendekkend zijn en door de aanzienlijke prijsverhoging gaan een aantal leden niet mee op excursie en nemen niet deel aan de cursussen. Dit druist in tegen de grondbeginselen van de vereniging.
Ga naar de website van Broma's-Palet
Resultaat:€ 903,71