Rabobank De Langstraat

C.C.V. Schoenlapperslaand

De Centrale Carnavals Vereniging (CCV) Schoenlapperslaand is opgericht op 21 september 1960 onder de naam Centraal Carnavalscomité en is ontstaan uit de behoefte om verenigingen bijeen te brengen, de krachten te bundelen en lijn te brengen in het carnavalsfeest in Waalwijk.
De drie bovengenoemde grondbeginselen zijn nog steeds het doel voor het huidige CCV-bestuur. Zij zorgt er samen met de aangesloten verenigingen voor dat carnaval niet uit het straatbeeld van Waalwijk verdwijnt.

Bestedingsdoel

Een prachtig carnavalsfeest organiseren voor de jeugd en de doelgroepen die wij ondersteunen waarvoor een feest organiseren en bijwonen niet vanzelfsprekend is: o.a. ouderen en carnavalsvierders met een beperking. Graag ontvangen wij uw steun in de vorm van een stem.
Ga naar de website van C.C.V. Schoenlapperslaand
Resultaat:€ 383,22