Rabobank De Langstraat

Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. Afd. Waalwijk

KNV EHBO Waalwijk is een vereniging met een groot aantal leden. We zetten in op het breed opleiden van mensen tot een waardevol ehbo-er die kan handelen in noodsituaties. Er zijn vele mogelijkheden, zowel bij ons als op locatie. Zo bieden we verschillende cursussen aan, meerdere herhalingsavonden of 1 enkele zaterdag, herhaling en opleiding voor specifieke doelgroepen etc.

Bestedingsdoel

Graag willen we investeren in de veiligheid binnen de gemeente Waalwijk. Dit kan wanneer steeds meer mensen hun ehbo-diploma halen en (levens)reddend kunnen handelen in een noodsituatie. Om de mensen op te leiden, is oefenmateriaal nodig. Met het geld van de Clubsupportactie kunnen wij weer nieuwe materialen aanschaffen, zoals longen voor de oefenpoppen of accu’s voor de AED-apparaten.
Resultaat:€ 800,75