Rabobank De Langstraat

Muziekkorps Cornu Copiae

het doel van de vereniging is het beoefenen van amateuristische instrumentale muziek door repetities en optredens en het bevorderen van de muzikale vorming

Bestedingsdoel

Opleiding van nieuwe (jeugd)muzikanten en vervanging van het kostbare instrumentarium en de uniformen. Gezien de hoogte van de investering wordt hiervoor jaarlijks gespaard o.a. door de opbrengst van deze actie daarvoor te gebruiken.
Ga naar de website van Muziekkorps Cornu Copiae
Resultaat:€ 972,35