Rabobank De Langstraat

EHBO Ver. Esperto Waalwijk

EHBO vereniging. Wij verzorgen bij diverse evenementen in Waalwijk en omgeving EHBO.

Bestedingsdoel

aanschaf van materialen ten behoeve van opleiden en op niveau houden van kennis en kunde van de EHBO-ers zodat deze ten aller tijde goed getraind ingezet kunnen worden.
Resultaat:€ 629,16