Rabobank De Langstraat

Bridgeclub De Langstraat

Doel om voor oudere een sociaal platvorm te bieden om eenzaamheid tegen te gaan.

Bestedingsdoel

Organiseren/deelname van bridge bijeenkomsten.
Resultaat:€ 766,44