Rabobank De Langstraat

Liedertafel Oefening en Vermaak

Liedertafel Waalwijk is een vereniging opgericht in 1860 als operakoor en heeft momenteel 70 leden.
Aanvankelijk een mannenkoor en sinds 1950 aangevuld met een dameskoor. In 2020 bereikt LOV het 160 jarig jubileum. We geven jaarlijks act de présence dmv een kerstconcert in de St. Jan alsmede medewerking aan een uitvoering in het Hospice, Gedecoreerdenconcert , Go Waalwijk en overige verzoeken voor maatschappelijke ondersteuning dmv een concert

Bestedingsdoel

Bij het uitvoeren van een concert die een maatschappelijk doel heeft zijn er geen geldelijke tegenprestaties in de vorm van kaartverkoop en komen de kosten voor zo'n uitvoering geheel voor rekening van de vereniging. Kosten van dirigent, orkest en solisten komen daardoor geheel ten laste van de vereniging en zijn hoog. Een ondersteuning daarin maakt het voor de vereniging mogelijk om in te gaan op verzoeken met maatschappelijk oogpunt. Op dit gebied willen wij graag bekendheid geven aan LOV!
Ga naar de website van Liedertafel Oefening en Vermaak
Resultaat:€ 663,48