Rabobank De Langstraat

St. Sprang-Capelle Musica

St. Sprang-Capelle Musica is een overkoepelend orgaan, waarbij koren en muziekverenigingen binnen Sprang-Capelle zijn aangesloten en is ontstaan uit de wens van de gemeente en de RABO bank om voor wat betreft de sponsoring, te maken te hebben met één rechtspersoon.

Bestedingsdoel

Het organiseren van het nieuwjaarsconcert, wat dit maal in het teken staat van het 40-jarig jubileum en 75 jaar bevrijding. Daarnaast is de stichting voorwaarde scheppend voor andere concerten van de bij de stichting aangesloten verenigingen.
Resultaat:€ 40,04