Rabobank De Langstraat

P.V. Sprang-Capelle

Jeu de Boulesvereniging in Sprang-Capelle met meer dan 100 leden, waarvan veel 65 plussers.

Bestedingsdoel

Beter toegankelijk maken van ons clubhuis zodat ook minder mobiele leden gebruik kunnen blijven maken van de accommodatie om het leuke spel te spelen. Dit is zeer belangrijk voor de sociale contacten, om ergens bij te horen.
Resultaat:€ 388,94