Rabobank De Langstraat

N.O.O.I.T. Konijnenv te Goed

Nooit te Goed is een kleindieren vereniging met als doelstelling het organiseren van tentoonstellingen waar keurmeesters de dieren keuren, lezingen organiseren door keurmeesters, verenigingsavonden voor leden organiseren waarbij bezoeken worden gebracht bij fokkers.
En voorlichting geven op scholen.

Bestedingsdoel

Aanschaf van nieuwe materialen voor de tentoonstellingen.
Resultaat:€ 5,72