Rabobank De Langstraat

Stichting Rond de Toren

Stichting Rond de Toren verzorgd minimaal 20 maal per jaar voor de inwoners van het kerkdorp Loon op Zand een gratis huis-aan-huis blad, met lokaal nieuws en wetenswaardigheden. Alle activiteiten van de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Bestedingsdoel

Het samenstellen, opmaken, produceren en verspreiden van het dorpsblad Rond de Toren.
Ga naar de website van Stichting Rond de Toren
Resultaat:€ 760,72