Rabobank De Langstraat

L.T.C. Achter de Bogen

De mooiste tennisclub van de regio.

Bestedingsdoel

We organiseren verschillende jeugdactiviteiten door het jaar heen en hoe mooier we deze kunnen maken, hoe beter we de jeugd kunnen faciliteren in het beoefenen van onze sport.
Resultaat:€ 1.201,13